Controle

WMS software waarmee u optimale controle krijgt over uw magazijnbeheer? CORAX wms software van Davanti staat voor een optimale controle over uw magazijnbeheer. Dit betekent controle over: kwaliteit van levering, voedselveiligheid en uw data.

Kwaliteit van levering

Warehouse management draait om kwaliteit van leveringen. Als warehouse manager wilt u op tijd de juiste leveringen doen, voldoen aan de voedselveiligheid en retouren voorkomen. Onze wms software staat voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in inslag, opslag en uitlevering. Controle vindt plaats op de volgende opslagcriteria:

  • Lot-, kwaliteits-, temperatuurcontrole;
  • THT (tenminste houdbaar tot);
  • Check op compleetheid van orders;
  • Picking van de juiste hoeveelheden.

wms software

Maak kennis met onze abonnementen!

WMS software en voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een belangrijke kwaliteitseis voor opslag van voedingsstoffen. Traceerbaarheid tot de bron van ingrediënten of voedingsproducten is cruciaal bij eventuele calamiteiten. In de General Food Law van een land is vastgelegd aan welke wetten iedere distributeur zich moet houden. In de CORAX wms software is in veel detail inzichtelijk:

  • waar alle voedingsmiddelen vandaan komen;
  • van welke partij;
  • met welke SSCC (Serial Shipping Container Code);
  • met welke houdbaarheidsdatum;
  • en naar welke afnemer ze verstuurd zijn.

Met deze informatie is het mogelijk alle voedingsmiddelen die het magazijn raken te traceren, te blokkeren en met een recall terug  uit de keten te halen. Zo maakt onze CORAX magazijnbeheer gemakkelijk.

Uw data veilig met onze wms software

De opslag van uw data in CORAX wms wordt verzorgd door Microsoft Azure. Microsoft garandeert de  veiligheid en betrouwbaarheid van haar innovatieve datacentra zodat uw gegevens veilig zijn. Deze centra zijn beschermd met toonaangevende fysieke beveiliging en voldoen aan de belangrijkste normen en voorschriften. Kies zelf in welke regio uw data wordt opgeslagen; bekijk regiokaart van Azure hier: https://azure.microsoft.com/nl-nl/regions/

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een demo. Wij laten u graag zien wat onze wms software voor uw operatie kan betekenen.

Lees hier over onze andere drie speerpunten:

Download onze brochure hier!