Cloud wms & Innovatie

Waarom moeten we als bedrijf innoveren?

Technische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Cloud wms, virtual en augmented reality en robotisering zijn allemaal zaken die de wereld van warehousing op hun kop kunnen zetten. Voorloper zijn in deze ontwikkelingen, dat is wat CORAX wms wil. We nemen onze partners mee naar het warehouse van de 21e  eeuw. CORAX wms innoveert door:

  1. Gebruik te maken van wms cloud computing, een toegankelijke en makkelijke manier van data opslag;
  2. De koppelingen met andere gemechaniseerde systemen simpel te maken; ons MFCS (Material Flow Controller System) levert stabiele verbindingen tussen de wms cloud en de mechanisatie in het warehouse;
  3. Gebruikers op de werkvloer aansturen met de gebruiksvriendelijke CORAX app;
  4. Mogelijkheden te onderzoeken in de wereld van Augmented en Virtual Reality (bijvoorbeeld: CORAX i.c.m. de HoloLens, de VR-bril van Microsoft).
  5. Management-informatie op snelle, duidelijke en simpele wijze beschikbaar te maken, waarbij de gebruikers zelf de rapportages kunnen opstellen (Power BI);

wms cloud

Maak kennis met onze abonnementen!