Voor wie?

Dit multichannel distributiebedrijf heeft 1 magazijn en haalt haar producten uit het buitenland.

Wat is de situatie?

In het magazijn lopen veel logistieke stromen door elkaar heen en heeft men het erg druk met de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Er is te weinig tijd om even een pas op te plaats te maken en de eigen processen onder het licht te houden. Er worden bulkproducten in voorraad gehouden met daarnaast de webshoporders.

Wat we gedaan hebben

De Davanti consultants hebben de logistieke processen in kaart gebracht. Hoe ga je om met bulkproducten en hoe lever je het beste een e-com order uit. Ook is er in kaart gebracht hoe crossdocking beter opgezet kan worden.

Daarnaast is onderzocht of:

  • voice picking dit bedrijf kan ondersteunen en wat die investering zou kosten
  • hoe logistieke dienstverlening een plek zou kunnen krijgen binnen dit bedrijf
  • hoe men beter gebruik kan maken van de rapportages die het WMS biedt
  • welke rapportage gebruikt kunnen worden voor de eindklanten van dit bedrijf
  • de  huidige tarieven voldoen en is er een voorstel gemaakt om de tarieven te uniformeren
  • er beter gebruikt kan worden gemaakt van de beschikbare data en hoe Power BI daarbij kan helpen